STRONA GŁÓWNA
 GCI na Mazowszu
 Szkolenia
 Ważne adresy
 Informacje o GOK
 OFERTY PRACY

Gminne Centrum Informacji
Gmina Karniewo

zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z Karniewa i okolic, siostry zakonne, księży, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych miejskich i powiatowych.